Affordable Access

Pneumatické rotační motory v pohonech strojů / Pneumatic Rotary Motors in Machine Drives

Authors
  • Zanina, Martin
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/08/2012 / Bakalářská práce se zabývá různými aplikacemi pneumatických rotačních motorů. Úvodní část práce je věnována účelu pohonu a jeho skladbě. V následující části jsou rozebrány jednotlivé typy pneumatických rotačních motorů a to jak jejich funkce, tak jejich výhody a nedostatky a porovnání s jinými typy motorů. Další část uvádí základní parametry pneumatických rotačních motorů a jejich charakteristiky. Závěrečná část je věnována uplatnění pneumatických rotačních motorů v pohonech strojů a zařízení. / This Bachelor thesis deals with various applications of pneumatic rotary engines. The introductory part is devoted to the purpose of the drive and its composition. The following section is focused on different types of pneumatic rotary engines and how their functions and their advantages and disadvantages and a comparison with other types of engines. Another section lists the basic parameters of the pneumatic rotary engines and their characteristics. The final section is devoted to the application of pneumatic rotary engine drives the machinery and equipment. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times