Affordable Access

Pneumatické proporcionální řízení - druhy, prvky, ověření vlastností experimentem / Pneumatic Proportional Control – Types, Components, Experimental Properties Testing

Authors
  • Wantulok, Jiří
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/08/2012 / Diplomová práce se zabývá proporcionálním řízením používaným v pneumatice. V první řadě je zpracován všeobecný přehled prvků a druhů proporcionálního řízení a srovnán s řízením klasickými prvky. V následující kapitole jsou uvedeny některé příklady použití proporcionálního řízeni v pneumatice. Kapitola č. 5 je zaměřena na přípravu jednotlivých prvků pneumatického obvodu a jejich následné ladění. V následující kapitole je sestaven pneumatické schéma obvodu a také sestavený model v Matlab – Simulink. Následně jsou provedeny 3 měření, které jsou zpracovány v Microsoft Office Excel. V závěru této diplomové práce jsou zhodnocené jednotlivá měření. Výsledky jednotlivých měření jsou znázorněny v příloze v podobě různých kombinací grafů. / This diploma thesis describes proporcional control of pneumatic‘s systems. The thesis presents the summary of elements and types of proporcional driving systems and comparsion with classic kontrol solutions. Subsequently, examples of u sof proporcional control in the pneumatic systems are presented. Chapter five describes preparation of elements in pneumatic circuit assembly. Next chapter describes simulation of pneumatic circuit as a Matlab – Simulink model. After this part the measurements of the systems are presented and analysed Microsoft Office Excel software. In the concluding paer of this diploma thesis, I present an evaluation of measurement.. The results of hese measurements are shown in the attached graphs. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times