Affordable Access

Pneumatický lis pro vysekávání tvarových konců pryžových profilů / Pneumatic Press for Cutting the Ends Shaped Rubber Profiles

Authors
  • Valouch, Pavel
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pracoviště pneumatického lisu sloužícího pro vytvoření tvarového výseku TPV profilu s hliníkovou výztuhou. Zařízení umožnuje provádět současně seky konců levého a pravého profilu. Návrh zahrnuje řešení s výměnnými moduly pro dva profily s různými tvary konců. Navržený systém stroje umožnuje doplnění případných dalších modulů pro další sortiment ovšem pouze v délkových rozměrech profilů 400 - 730 mm. Zařízení je automatické pouze s manuálním zakládáním vstupního materiálu. Odpad je řešen jako gravitační do vložené bedny. / Bachelor thesis deals with the structural design of the pneumatic press used for the workplace to create a cut-out shape TPV profile with aluminum reinforcement. The device makes it possible to carry out at the same time with the left and right ends of the profile. The proposal involves a solution with interchangeable modules for two profiles with various shapes. The proposed system of the machine allows adding any additional modules for more range but only in linear dimensions profile 400-730 mm. The device is automatic only with manual setting up input material. Waste is designed as a gravity in the embedded box. / 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times