Affordable Access

Inovace pneumatického podavače / Pneumatic Feeder Innovation

Authors
  • Šefránek, Aleš
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace staršího typu pneumatického kleštinového podavače s využitím moderních pneumatických prvků. V úvodní části je popsáno původní pneumatické zařízení, funkce, konstrukce, pneumatický obvod a parametry s poukázáním na jeho současné nedostatky. V další části jsou zvoleny nové pneumatické prvky pro upínání a pohon při zachování původních parametrů zařízení. V závěrečné části jsou navrženy potřebné konstrukční změny pro zakomponování zvolených pohonů. V příloze jsou uvedeny podrobné parametry zvolených pneumatických prvků. / This bachelor thesis deals with the innovation of pneumatic feeder with the use of modern pneumatic components. The introduction describes construction, function and parameters of the orginal pneumatic device. Next part provides selection of new pneumatic components for clamping and driving preserving parameters of the original device. Necessary constructional modifications in order to integrate selected linear actuators into device are covered in the enclosure of the bachelor thesis. Details of selected components can be found in the annex. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times