Affordable Access

Pneumaticky ovládané zařízení na vysekávání plochých těsnění / Pneumatic Controlled Device for Flat Seals Cutting out

Authors
  • Hruška, Pavel
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického stroje, který má za úkol vysekávat plochá těsnění z pryžové folie. Na úvod je provedeno seznámení s problematikou vysekávání a poté je řešeno pneumatické zařízení na vysekávání plochých těsnění. V práci jsou navrženy tři pneumatické obvody pro vysekávací stroj. Jednotlivé pneumatické prvky použity v pneumatických obvodech jsou specifikovány a vhodně navrženy. Dále se zde řeší konstrukční řešení vysekávacího stroje a geometrie vysekávacího nástroje. V závěru je zmíněna bezpečnost práce na vysekávacím stroji a pokyny pro údržbu a provozování stroje. / This bachelor thesis deals with the design of the pneumatic machine which is responsible for trimming the rubber gaskets of the film. The introduction is made the familiar with the issue of cutting and then deals with pneumatic equipment for cutting out gaskets. In this work are suggested there circuits for the pneumatic cutting out machine. Individual pneumatic components used in pneumatic circuits are specified and property designed. There were also addresses the design of the machine and the machine tools geometry. In the conclusion of the work is dedicated to the work safety and the instruction for the maintenance and also operation of the machine. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times