Affordable Access

PLC Tecomat Foxtrot pro prediktivní řízení dynamických systémů / Predictive control of dynamics systems by using PLC Tecomat Foxtrot

Authors
  • mazurenko, nikita
Publication Date
Jan 30, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomavá práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce a netopýřího algoritmu pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě využitím programového prostředí Mosaic. / The diploma thesis is devoted to use bat algorithm and differential evolution algorithm for predictive control. The proposed and programmatically executed predictive control is simulated in a linear system using the Mosaic programming environment.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times