Affordable Access

Platforma na monitorovanie zdravotného stavu hráčov športového klubu / Platform for monitoring health condition of sport club players

Authors
  • filan, juraj
Publication Date
Jun 05, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Táto diplomová práca opisuje proces vývoja platformy na monitorovanie zdravotného stavu hráčov športového klubu. Práca je zameraná na analýzu, návrh a implementáciu mobilnej aplikácie Android so serverovou časťou implementovanou pomocou služby AWS Amplify. Výsledkom práce je funkčná aplikácia, ktorej hlavnou funkcionalitou je zhromažďovanie potrebných dát a súborov na monitorovanie zdravotného stavu hráčov. Nakoniec je táto aplikácia dôkladne otestovaná. / This Master’s thesis describes the process of development of a platform for monitoring health condition of sport club players. The thesis is mainly focused on analysis, design and implementation of an Android mobile application with a server’s part implemented by AWS Amplify. Result of the thesis is a working mobile application whose main functionality is collecting necessary data and files for monitoring health condition of players. Finally, the application is thoroughly tested.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times