Affordable Access

Plantmonitoring op basis van fotosynthese sensoren : ontwikkelen en testen van sensoren

Authors
  • Dieleman, Anja
  • Bontsema, Jan
  • Jalink, Henk
  • Snel, Jan
  • Kempkes, Frank
  • Voogt, Jan
  • Pot, Sander
  • Elings, Anne
  • Jalink, Vincent
  • Meinen, Esther
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het basisproces voor de groei en productie van een gewas is de fotosynthese. Het meten van de gewasfotosynthese is dus van belang om goed te monitoren hoe het gewas er voor staat en of het kasklimaat is ingesteld naar de behoefte van het gewas. In dit project zijn twee meetsystemen ontwikkeld en getest om de gewasfotosynthese te meten. (1) De gewasfotosynthesemonitor is een soft sensor die de CO2 opname van een hele kas met gewas kan berekenen. Dit doet deze monitor op basis van de balans tussen enerzijds CO2 dosering en anderzijds verlies van CO2 door ventilatie en gewasfotosynthese. Door de CO2 concentratie en de luchtvochtigheid binnen en buiten de kas te meten kan de gewasfotosynthese berekend worden. (2) De nieuwe fluorescentiesensor die ontwikkeld is, de CropObserver, meet de efficiëntie van de lichtbenutting als maat voor de fotosynthese van een groot oppervlakte gewas (3 x 3 m2). Het gewas wordt belicht met korte laserlichtpulsen bovenin de kas, de sensor meet het terugkomende fluorescentiesignaal. Beide nieuwe sensoren zijn begin 2014 getest in een tomatengewas. De eerste testen waren veelbelovend. De sensoren hebben zonder problemen gefunctioneerd en leverden een dagverloop van de fotosynthese op, dat redelijk tot goed overeen kwam met referentiemetingen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times