Affordable Access

Plan voor waterbeheersing op de proefboerderij 'Zegveld'

Authors
  • Schothorst, C.J.
Publication Date
Jan 01, 1967
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Een vergelijkend onderzoek is uitgevoerd op proefboerderij Zegveld, waarbij de bedrijfsvoering op veen-grasland bij verschillende ontwateringstoestanden vergeleken kan worden. Uitgaande van de gedachte dat de proefboerderij ter beschikking komt voor het vergelijken van de exploitatie van veengrond bij het traditionele polderpeil (nat object) en bij een polderpeil dat volgens de huidige inzichten optimaal zal zijn voor een moderne exploitatie van veen-grasland (droog object), is het noodzakelijk het bedrijf in twee delen te splitsen van gelijke oppervlakte die onderling vergelijkbaar zijn wat betreft bodemgesteldheid en producerend vermogen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times