Affordable Access

Plánování pracovníků a strategie personálního marketingu v teorii i praxi / Personnel planning and strategy of personnel marketing in theory and practice

Authors
  • nováková, angelika
Publication Date
Sep 03, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá plánováním pracovníků, zejména odhadem potřeby pracovníků a odhadem pokrytí této potřeby, dále pak strategiemi personálního marketingu. Dané problematiky jsou řešeny nejprve z teoretického hlediska a následně v reálné situaci při návrhu plánu pracovníků a strategie získání pracovníků pro zvolenou společnost. / This bachelor’s thesis deals with the subject of managing employees, particularly with the estimation of demand for workers and the estimation of covering such demand. Furthermore, it deals with the personnel marketing strategies. These subjects are firstly addressed theoretically and further on they are addressed in real life situation when drafting a plan of workers and a strategy of recruiting workers for the respective company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times