Affordable Access

PIVOVAR SEDLEC - KONVERZE AREÁLU / SEDLEC BREWERY - CONVERSION OF THE AREAL

Authors
  • mňačko, daniel
Publication Date
Jun 25, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Areál pivovaru v Sedlci zachycuje vývoj stavebního umění od raného středověku až po industriální architekturu 19. století. Jeho konverze a rozšíření o novostavbu zdůrazňuje průmyslový charakter objektu a doplňuje jej o náplň odpovídající 21. století, která by umožnila další vývoj historicky hodnotného komplexu a zároveň pomohla využít potenciál turisticky atraktivní lokality kutnohorska. / Brewery complex in Sedlec depicts a development of building technologies since the early Middle Ages all the way to the 19th century industrial architecture. The conversion as well as the newly designed building underline the industrial nature of the site and it adds new functions which are appropriate to the needs of the 21st century. Conversion should allow future development of the historically significant building site and also increase potential to bring in more tourism into the attractive Kutná Hora region.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times