Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού (smILLe)

Affordable Access

Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού (smILLe)

Authors
Keywords
  • Dd. Academic Libraries.
  • Lj. Software.
  • Jk. Interlibrary Loans.

Abstract

Statistics

Seen <100 times