Affordable Access

Fotografická past pro monitorování šelem v Beskydech - řídicí část / Photographic Trap for Monitoring Beast of Prey in Beskydy Mountain - Control Subsystem

Authors
  • Dvořák, Jan
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Úkolem bakalářské práce je navrhnout a realizovat fotografickou past pro potřeby Hnutí DUHA na monitorování šelem v Beskydech. Součástí práce je také rešerše v oblasti fotopastí, návrh koncepce jejich řešení s využitím snímacích čipů nebo komerčně dostupných zařízení. Práce také obsahuje návrh a realizaci prototypu fotopasti spolu s představením programování zvolené řídící jednotky a vytvořením řídícího firmware. Dále je provedeno základní testování a ověření dosažených parametrů, zhodnocení výsledků a v závěru je uveden budoucí vývoj. / The task of thesis is to design and implement a photographic trap for needs of Friends of the Earth, to monitor beasts of prey in Beskydy mountain. Part of the work is to research in the field of photographic traps, concept design of their solutions using a sensor chip or commercially available devices. The task also includes design and realization of the prototype of photographic trap along with the creation of the control firmware. Further is performed basic testing and verification of the parameters, evaluation of results and in the end is shown future development. / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times