Affordable Access

Phosphorus dendrimers as carriers of photosensitizers used in photodynamic therapy

Authors
  • Dąbrzalska, Monika
Publication Date
Apr 20, 2018
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Unknown
External links

Abstract

Badania były prowadzone w ramach projektów: "Dendrimers in Biomedical Applications", COST Short Term Scientific Mission, 7PR COST, Action TD0802; "Dendrymery fosforowe jako nośniki w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hipertermią w badaniach in vitro", Program VENTURES, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; "Badanie dendrymerów fosforowych jako systemów transportujących fotouczulacze", Harmonia, Narodowe Centrum Nauki; Dotacja celowa dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, Monisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times