Affordable Access

Perkutana mikrovalovna ablacija primarnih pljučnih tumorjev

Authors
  • Pongrac, Elen
  • Sakovič, Vanesa
Publication Date
Sep 11, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: V diplomskem delu smo raziskovali princip mikrovalovne ablacije, kako jo izvajamo in kako celoten poseg poteka v Kliniki Golnik. Ob pregledu literature smo ugotovili, da je vloga radiološkega inženirja pri procesu skopo raziskana in nedefinirana, zato smo se odločili raziskati to področje. Zanimalo nas je predvsem, kakšna je vloga radiološkega inženirja pri posegu in kakšna predhodna znanja mora osvojiti. Namen: Namen diplomskega dela je na podlagi sistematičnega pregleda literature in opisa kliničnega primera predstaviti poseg mikrovalovne ablacije primarnega pljučnega tumorja. Metode dela: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo z pregledom literature. Literaturo smo iskali v podatkovnih bazah, ki so bile dostopne na spletu in sicer Digitalna knjižnica Slovenije, Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani, Cobiss, Google Učenjak, Science Direct, PubMed, in Springer link. Znanje o mikrovalovni ablaciji in o vlogi radiološkega inženirja smo dopolnili z kvalitativno metodo in sicer z intervjujem z inženirji, zaposlenimi na oddelku Klinike Golnik. Rezultati: Za lažje razumevanje in prikaz postopka smo poseg opisali na kliničnem primeru pacienta, ki je zaradi pridruženih bolezni bil primeren kandidat le za zdravljenje z MWA. Zajeli smo anamnezo bolnika, potek ablacije, radiološke slike med postopkom kot tudi kontrolna spremljanja po posegu. Razprava in zaključek: Postopek ablacije, kot jo izvajajo v Kliniki Golnik, se bistveno ne razlikuje od postopkov, opisanih v literaturi. Glavni skupni točki sta priprava pacienta in izbira pacientov, primernih za poseg. Zapleti pri primeru posega so skladni z opisanim v literaturi, prav tako je primerljiv režim sledenja po ablaciji. Razlike smo opazili pri primerjavi tehničnih parametrov slikanja s CT in izbiro naprav za izvedbo posega. Vloga radiološkega inženirja je, da zagotovi kvalitetno in varno izvedbo postopka ablacije, zadosti tehničnim zahtevam, sodeluje pri pripravi pacienta in asistira radiologu pri posegu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times