Affordable Access

Výkonnostní porovnání jazyků Kotlin, C/C++ a Dart na Android OS / Performance comparison of Kotlin, C/C++ and Dart languages on Android OS

Authors
  • lepíček, michal
Publication Date
Jun 06, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá měřením výkonnosti aplikací pro mobilní operační systém Android. Nezbytnou součástí je návrh a implementace pomocí jazyků Kotlin (Android SDK), C/C++ (Android NDK) a Dart (Flutter SDK). V práci se zabývám různými faktory při vývoji a hlavně běhu aplikací na systému Android. Tyto faktory jsem analyzoval a podle nich navrhl dílčí úlohy, které jsou výkonnostně změřeny a porovnány mezi zmíněnými jazyky. / This thesis is focused on measurement of performance of applications for Android, the mobile operating system. An essential part is design and implementation of applications via programming languages Kotlin (Android SDK), C/C++ (Android NDK) and Dart (Flutter SDK). In this work I am dealing with various factors of development process and especially runtime of Android applications. These factors I analyzed and accordingly designed partial tasks whose measured performance is compared among said languages.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times