Affordable Access

People with excess body weight and weight discrimination in the labour market / Dyskryminacja osób z nadmierną masą ciała na rynku pracy

Authors
  • Krogulec, Martyna
Publication Date
Sep 30, 2020
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This article addresses issues associated with the perception of obesity and being overweight in the labour market, and the issue of weight discrimination. Excess body weight has become a very serious social problem. The increase in rates of obesity and being overweight is a serious problem both for individuals and social policies in advanced societies. In some countries, over 50% of the population have excess body weight. The literature to date indicates that people struggling with being overweight and obesity are discriminated at work. Research shows that these individuals are believed to have lower leadership potential, a lower IQ and lower effectiveness compared to individuals of normal weight. For this reason, people with excess body weight are subjected to stigmatisation and discrimination, have limited chances of occupying managerial positions, and earn lower incomes. The article also shows whether and how overweight and obese people can defend their rights. / Artykuł dotyczy postrzegania nadwagi i otyłości na rynku pracy oraz dyskryminacji związanej z tym zjawiskiem. Nadmierna masa ciała stała się bardzo poważnym problemem społecznym. Wzrost wskaźników nadwagi i otyłości stanowi istotny problem dla osób i polityki społecznej w krajach rozwiniętych. W niektórych krajach już ponad 50 proc. społeczeństwa ma problemy z nadmierną masą ciała. Dotychczasowa literatura podaje, że osoby zmagające się z nadwagą i otyłością są dyskryminowane w miejscu pracy. Badania wykazują, że osoby te są postrzegane jako mające mniejszy potencjał przywódczy, niższy iloraz inteligencji i skuteczność w porównaniu z osobami o normalnej wadze. Z tego też powodu osoby z nadmierną masą ciała są narażone na stygmatyzację i dyskryminację, mają mniejsze szanse na zatrudnienie na wyższych stanowiskach i niższe dochody. Artykuł pokazuje również, czy i jak osoby z nadwagą i otyłością mogą bronić swoich praw.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times