Affordable Access

Patient-reported measures integration into a hospital information system: bibliometric analysis and case study

Authors
  • Trinkūnas, Justas
  • Puronaitė, Roma
Publication Date
Jun 14, 2022
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Patient-reported measures are useful in the public interest to improve the quality of care and to assess patients’ needs and priorities by helping to identify existing barriers. A bibliometric analysis was carried out to investigate the use and relevance of patient-reported measures in other countries, which showed the growth of the topic in the scientific literature and allowed the identification of the most important integration processes. Patient-reported measures have been implemented in the information system of Vilnius University Hospital Santaros Clinics and a pilot study with real patients is planned for the future to evaluate the results and propose how this system could be integrated into the Lithuanian eHealth system. Article in Lithuanian. Pacientų įtraukties įrankių integravimas į ligoninės informacinę sistemą: bibliometrinė analizė ir atvejo tyrimas Santrauka Pacientų įtraukties įrankiai yra naudingi viešajam interesui, siekiant gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir įvertinti pacientų poreikius bei prioritetus, nes padeda nustatyti esamas kliūtis. Siekiant išsiaiškinti pacientų įtraukties įrankių naudojimą ir aktualumą kitose valstybėse, buvo atlikta bibliometrinė analizė, kuri parodė temos plėtojimąsi mokslinėje literatūroje ir leido identifikuoti svarbiausius integravimo procesus. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų informacinėje sistemoje buvo įdiegti pacientų įtraukties įrankiai ir ateityje planuojama atlikti bandomąjį tyrimą su realiais pacientais, įvertinti rezultatus ir pasiūlyti, kaip ši sistema galėtų būti integruota į Lietuvos e. sveikatos sistemą. Reikšminiai žodžiai: elektroniniai sveikatos įrašai, kokybė, pacientų įtraukties įrankiai, e. sveikata, bibliometrinė analizė.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times