Affordable Access

Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt.

Authors
  • Wendel, Lotta
Publication Date
Feb 13, 2020
Source
Socialmedicinsk tidskrift
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

I denna rättshistoriska översikt beskrivs hur skyldigheten att föra patientjournal har växt fram i svensk hälso- och sjukvårdsreglering. Från att inledningsvis ha varit ett administrativt åliggande för sjukhusen, kom olika läkarspecialiteter att allteftersom bli skyldiga att dokumentera. Länge rörde skyldigheten enbart patientadministration, medan dokumentation av individuella patienters vård och behandling betraktades som en fråga som den enskilda läkaren själv rådde över. Under andra halvan av 1900-talet infördes dokumentationsskyldigheter även för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, men först med 1985 års patientjournallag konstruerades skyldigheten på ett unisont sätt för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal. Med 1985 års patientjournallag kom även patientens rättigheter att beaktas vid regleringen av patientjournalen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times