Affordable Access

PAS GDAŃSK LIBRARY TREASURES IN THE POMERANIAN DIGITAL LIBRARY

Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Pomeranian Digital Library
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

W ramach utworzonego w 2008 roku konsorcjum bibliotek naukowych i instytucji kultury Pomorza powstał projekt <b>Pomorska Biblioteka Cyfrowa</b> współfinansowany ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt realizowano w latach 2009 – 2012, a jego głównym celem było stworzenie powszechnego, nieograniczonego dostępu na platformie cyfrowej do różnego rodzaju zasobów, zarówno tych najstarszych, jak też najnowszych, przechowywanych we wspomnianych instytucjach. Partnerzy konsorcjum bibliotek otrzymali za koncepcję i realizację projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa wyróżnienie <b>Pozytywista Roku 2011</b> w kategorii Kultura i sztuka.Zbiory udostępnione w PBC przez Bibliotekę Gdańską to przede wszystkim rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, muzyczne, dokumenty życia społecznego, oraz druki XIX i XX wieku. W 10. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej pokazujemy na wystawie <b>Cymelia z zasobów PAN Biblioteki Gdańskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej</b>.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times