Affordable Access

PANTHEON UKRAJINY / PANTHEON OF UKRAINE

Authors
  • nykolyshyn, vasyl
Publication Date
Jan 28, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Nejdůležitější pro národ je paměť. Paměť své historie, paměť svých hrdinu. Vzhledem k posledním okolnostem, které se projevuji v Rusi-Ukrajině, se ve společnosti objevuje myšlenka o přehodnocení míst a památníku sovětské doby. Zároveň ve společnosti přichází idea o výstavbě nového memoriálu, který by nebyl znečištěný imperialistickou nebo komunistickou stopou a měl by za úkol stát se novou budovou s proukrajinskou koncepcí. Při delším přemýšlení nad touto otázkou lze dojít k tomu, že nejlepším řešením výše zmíněné situace bude výstavba memoriálu, kenotafu nebo panteonu. / The most important thing for a nation is memory. The memory of your history, the memory of your heroes. Due to the latest circumstances that are manifesting itself in society in Rus-Ukraine, the idea emerges of a reassessment of places and a monument of the Soviet era. At the same time, the idea of building a new memorial comes to society, which would not be polluted by the imperial or communist footprint and would have the task of becoming a new building with a pro-Ukrainian concept. With a longer reflection on this issue, it can be concluded that the best solution to the above-mentioned situation will be the construction of a memorial, a cenotaph, or a pantheon.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times