Affordable Access

Påverkas mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser?

Authors
  • Sabtti, Shahed
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Introduktion: Störningar i de meibomska körtlarna, även kallat meibomian gland dysfunction (MGD), kan uppstå av olika orsaker. Som behandling rekommenderar man idag vanligtvis egenvård med varma ögonkompresser i kombination med ögonlocksmassage. Hur värme påverkar hornhinnan är väl utforskat, dock saknas det studier som visar hur värme påverkar ögats intraokulära tryck (IOP) och mätvärdet man får fram.  Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka om det uppstår en förändring i mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser. Metod: IOP mättes på 30 personer, 25 kvinnor och 5 män, med non-contact tonometer efter behandling med varma ögonkompresser som deltagarna fick sitta med över sina ögon i 10 minuter. IOP mätningen utfördes före behandling med varma ögonkompresser och sedan efter 1, 5, 15, 30 och 60 minuter från avslutad behandling. Åldersintervallet för deltagarna i studien låg mellan 20 och 28 år med en medelålder på 23 år. Resultat: Studien visade en statistiskt signifikant (p <0,05) ökning av IOP både för höger samt vänster öga efter 1 minut från avslutad behandling och en statistiskt signifikant (p <0,05) sänkning mellan minut 1 och minut 5 från avslutad behandling. Studien visar även en korrelation mellan central corneal tjocklek (CCT) och IOP. Slutsats: Resultaten från denna studie visade en tillfällig ökning på 0,9 mmHg efter behandlingen med varma ögonkompresser hos unga och friska människor. Denna ökning kan dock inte anses vara kliniskt signifikant men det kan vara bra att känna till att behandlingen kan ge en förändring av ögontrycket. I denna studie går det ej att dra en slutsats om förändringar sker som följd av corneal deformation eller av annan anledning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times