Affordable Access

Ovrednotenje senzorične kakovosti belokranjskih zvrsti Belokranjec PTP in Metliška črnina PTP z alternativnimi metodami opisne senzorične analize

Authors
  • Pečarič, Maja
Publication Date
Sep 16, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Senzorična analiza je poleg fizikalno kemijske in mikrobiološke analize pomembna metoda za določanje kakovosti živil. Delimo jo na hedonske in analitične preizkuse, kamor spada tudi tradicionalna opisna analiza, ki pa je zelo zamudna in draga, zato se za ocenjevanje s potrošniki poslužujemo tako imenovanih hitrih ali alternativnih senzoričnih metod. Za naš poskus smo uporabili tri alternativne metode, in sicer Hitro profiliranje ali Flash profile (FP) ter 5- in 7- točkovno hedonsko lestvico. Pri 5-točkovni lestvici so bili preskuševalci osredotočeni na všečnost posameznih senzoričnih parametrov, medtem ko pri 7- točkovni lestvici na celokupno všečnost. Senzorično analizo smo izvedli z 31 nešolanimi preskuševalci in petimi strokovnimi preskuševalci, ocenjevali so tri vzorce zvrsti Metliška črnina PTP in tri vzorce zvrsti Belokranjec PTP letnika 2020. Rezultate smo primerjali s kvantitativnimi rezultati Vinske vigredi, kjer so vzorce ocenjevali po Buxbaumovi metodi. Ugotovili smo, da povprečne ocene všečnosti na 7-točkovni lestvici sovpadajo s kvantitativno oceno po Buxbaumovi metodi. Največkrat izbrana ocena pri obeh zvrsteh pri metodi 7-točkovne hedonske lestvice je bila dokaj ugaja in rahlo ugaja. Največkrat izbran opisnik pri metodi FP je bil tako pri zvrsti Metliška črnina PTP kot pri zvrsti Belokranjec PTP kislost, pri beli zvrsti sledi opisnik sadnost, pri rdeči zvrsti pa je bilo pogosteje kot sadnost navedeno specifično sadje. Rezultati 5-točkovne hedonske lestvice so pokazali, da je preskuševalcem pri obeh zvrsteh najbolj všeč izgled in najmanj okus vzorcev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times