Affordable Access

Ovrednotenje nanoteles proti izbranim proteinskim označevalcem glioblastoma in poskus njihove dostave z eksosomi

Authors
  • Zottel, Alja
Publication Date
Mar 02, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Glioblastom (GBM) je najpogostejši primarni možganski tumor, ki se pojavlja s pogostnostjo 3,2 primera na 100 000 prebivalcev. Kljub uveljavljenem zdravljenju, ki obsega kirurško odstranitev tumorja, kemoterapijo s temozolomidom in radioterapijo, večina bolnikov ne preživi več kot 18 mesecev po postavljeni diagnozi. Eden izmed sodobnih možnih načinov zdravljenja GBM je uporaba nanoteles, antigen-prepoznavnih delov težkoverižnih protiteles, ki jih proizvajajo le nekatere živali, npr. lame. Nanotelesa imajo namreč v primerjavi s klasičnimi protiteles precej prednosti, kot so visoka stabilnost, možnost proizvodnje z bakterijo E. coli in hitrejše prehajanje v tumor. V okviru doktorskega dela smo proučili vpliv nanoteles na preživetje celic, proti osmim možnim označevalcem glioblastoma, njihovo migracijo in tvorjenje kolonij. Najprej smo z uporabo imunohistokemije ugotovili, da na osnovi navzočnosti biooznačevalec oziroma razlik v izražanju, vimentin lahko razlikuje med glioblastomom, gliomi nižje stopnje in normalno možganovino, medtem ko biooznačevalci TUFM, DPYSL1 in CRMP1 razlikujejo med glioblastomom in normalno možganovino. Rezultati proučevanja citotoksičnega delovanja nanoteles kažejo, da nanotelesa Nb79 (anti-vimentin), Nb179 (anti-NAP1L1), Nb225 (anti-TUFM) in Nb314 (anti-DPYSL2) delujejo citotoksično na glioblastomske celice. Posebno velik vpliv na citotoksičnost glioblastomskih matičnih celic ima nanotelo anti-TUFM (Nb225). Na migracijo glioblastomskih celic pa najbolj vpliva nanotelo anti-vimentin (Nb79), ki je popolnoma inhibiralo migracijo celic glioblastomske celične linije U87MG. V drugem delu raziskave smo razvili dostavni sistem, ki temelji na zunajceličnih veziklih eksosomih, v katere smo zapakirali nanotelesa, da bi izboljšali njihovo dostavo in povečali učinkovitost. Eksosomi so najmanjši zunajcelični vezikli, ki jih izločajo celice, in naj bi, v primerjavi s primerljivimi dostavljalci, liposomi, hitreje prehajali v tarčne celice, obenem pa naj bi tudi imeli daljši razpolovni čas. Eksosome smo izolirali iz glioblastomske celične linije U251MG in jih opredelili z uporabo prenosa western za detekcijo eksosomalnih označevalcev, z uporabo metode sledenja nanodelcem za določitev števila in velikosti eksosomov, ter z elektronsko mikroskopijo za ugotavljanje njihove oblike. V eksosome smo nanotelesa uspešno zapakirali z metodama inkubacije z 0,4 % saponinom in sonikacije, ki sta bili približno enako učinkoviti, medtem ko posredno pakiranje nanoteles v eksosome preko inkubacije celic z nanotelesi ni bilo uspešno. Eksosomi so poleg tega, da so potencialni dostavljalci oz. komponente sistemov za dostavo zdravil do tkiv in celic, tudi možen vir biooznačevalcev. V naši študiji smo z metodo qPCR analizirali izražanje izbranih mRNA, miRNA in proteinov v eksosomih celic glioblastomskih celičnih linij. Ugotovili smo, da so miR-9-5p, miR-124-3p, mRNA TUFM in mRNA CRMP1 možni označevalci eksosomov glioblastomskih matičnih celic, mRNA VIM pa primeren označevalec eksosomov diferenciranih glioblastomskih celic. Za razliko od omenjenih molekul RNA so bili proteini v eksosomih proučevanih celic slabše zastopani, v njih smo lahko detektirali samo proteinska biooznačevalca ALYREF in DPYSL2. V doktorski nalogi smo pokazali, da so nanotelesa primerno sredstvo za doseganje citotoksičnega učinka in zmanjševanje migracije glioblastomskih celic. Uspešno smo razvili dostavno sredstvo, eksosome, ki vsebujejo nanotelesa, in te bi lahko v prihodnosti uporabili za povečanje učinkovitosti samih nanoteles. Naši rezultati kažejo, da so citotoksična nanotelesa in eksosomi, kot dostavni sistem, obetavna učinkovita in specifična oblika terapije za zdravljenje GBM. Vzporedno smo v naši študiji tudi določili možne eksosomalne označevalce glioblastomskih celic, za katere predlagamo ovrednotenje pri nadaljnjem proučevanju eksosomov, izoliranih iz telesnih tekočin bolnikov. Ti bi v prihodosti lahko služili kot potencialni biomarkerji GBM iz krvi ali cerebrospinalne tekočine bolnikov z GBM.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times