Affordable Access

Översättning av Lean : Pulsen på Skatteverkets Stokcholmsregion

Authors
  • Hellkvist, Christian
  • Boman, Martin
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Lean är en idé för kundanpassning och eliminering av slöseri. Idén har sin utgångspunkt i Toyota och tillverkningsindustrin men förekommer numera även inom serviceindustrin. Nyligen har Stockholmsregionen i svenska Skatteverket fått upp ögonen för Lean. Som referenspunkt använder de vid införandet av idén en organisation med, jämfört med Skatteverket, en annorlunda verksamhet nämligen det lastbilstillverkande företaget Scania. Med utgångspunkt i översättningsteorin framarbetad av bland andra Czarniawska har vi genomfört en studie på Skatteverket Stockholmsregion. Hur översätts en idé till en så annorlunda kontext? Hur går översättningen till? Var sker översättningen? Syftet med studien var att besvara frågorna hur Lean översätts till Skatteverkets verksamhet inom Stockholmsregionen och var översättningen sker. Syftet var även att sammanfatta teorier om hur och var översättning sker i en enda sammanhängande modell för att skapa ett analysverktyg vid undersökningar kring översättning.Översättningen av idéer delades upp i den externa arenan och i den interna arenan. Den externa arenan består av en organisations organisationsfält, externa konsulter och forskare. Den interna arenan består av en organisations ledning, chefer, interna utvecklingsavdelningar och aktörsgrupper. Översättning av idéer sker i båda arenorna genom att de paketeras i en modell med hjälp av etiketter, metaforer och plattityder. Modellerna kan innehålla olika verktyg som kan ses som ramverk med vars hjälp organisationer kan jämföra aktiviteter mellan varandra. Inom idén Lean återkommer verktyg såsom processkartläggning, standardisering, visuell styrning och takt. Modellerna och verktygen är inte fasta översättningar utan kan i de båda arenorna redigeras om och om igen. Om en modell översätts till handling och upprepas till den grad att den ses som självklar i verksamheten kan den institutionaliseras och bli en del av en organisations struktur.Totalt 23 intervjuer utfördes på Stockholmsregionen och sekundärdata insamlades. Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes med hjälp av en intervjuguide. Data strukturerades upp efter kontorsområde och hierarkiska nivåer för att sedan analyseras med hjälp av analysverktyget.Efter studiens genomförande ser vi att Scania och Skatteverkets Ludvikakontor var centrala aktörer i Stockholmsregionens organisationsfält inom den externa arenan. Även en extern konsult spelade en viktig roll i översättningsprocessen. Forskare spelade en mindre roll men media återkom däremot som en påverkande aktör vid de flesta nivåer inom regionen varpå vi valde att inkludera media som aktör i det framarbetade analysverktyget. I den interna arenan tog regionledningen initiativ att införa den nya idén och fungerade som en inkörsport för Lean vilket även den interna utvecklingsavdelningen, verksamhetsutvecklarna, gjorde. Kontorscheferna ses som knytpunkter vid översättning av idén mellan olika enheter. En central aktör var Sektionschef A vid sektionen där en pilotverksamhet av en modell av Lean testades. Vi kunde se aktörsgrupper på flera nivåer inom regionen som hade kontakter med varandra men även med aktörsgrupper inom andra organisationer. Vi drog slutsatsen att individers personliga kontakter är en avgörande faktor i översättningsprocessen. I Stockholmsregionen förekom Lean i ett flertal modeller men de flesta under etiketten Pulsen. Skillnader kunde ses mellan vad modellerna och verktygen syftade till. Det mest förekommande verktyget var visuell styrning där en tavla användes för att visualisera information. I vissa modeller användes verktyget för uppföljning, hos andra för planering och inom andra för utveckling. Vi kan således se att det är både modeller och verktyg som översätts mellan olika kontexter. I de fall Pulsen översatts till handling var inte Pulsen en färdig modell utan modellerna kom att redigeras om flera gånger. Kundfokus som är en central tanke inom Lean förekom i olika grad inom Pulsenmodellerna. Vi ser möjligheten att subtrahera, addera och omarbeta så centrala tankar som kundfokus och möjligheten att välja att översätta specifika verktyg som en förklaring till att översättning av idéer kan ske mellan helt skilda kontexter.Lean är en idé för kundanpassning och eliminering av slöseri. Idén har sin utgångspunkt i Toyota och tillverkningsindustrin men förekommer numera även inom serviceindustrin. Nyligen har Stockholmsregionen i svenska Skatteverket fått upp ögonen för Lean. Som referenspunkt använder de vid införandet av idén en organisation med, jämfört med Skatteverket, en annorlunda verksamhet nämligen det lastbilstillverkande företaget Scania. Med utgångspunkt i översättningsteorin framarbetad av bland andra Czarniawska har vi genomfört en studie på Skatteverket Stockholmsregion. Hur översätts en idé till en så annorlunda kontext? Hur går översättningen till? Var sker översättningen? Syftet med studien var att besvara frågorna hur Lean översätts till Skatteverkets verksamhet inom Stockholmsregionen och var översättningen sker. Syftet var även att sammanfatta teorier om hur och var översättning sker i en enda sammanhängande modell för att skapa ett analysverktyg vid undersökningar kring översättning.Översättningen av idéer delades upp i den externa arenan och i den interna arenan. Den externa arenan består av en organisations organisationsfält, externa konsulter och forskare. Den interna arenan består av en organisations ledning, chefer, interna utvecklingsavdelningar och aktörsgrupper. Översättning av idéer sker i båda arenorna genom att de paketeras i en modell med hjälp av etiketter, metaforer och plattityder. Modellerna kan innehålla olika verktyg som kan ses som ramverk med vars hjälp organisationer kan jämföra aktiviteter mellan varandra. Inom idén Lean återkommer verktyg såsom processkartläggning, standardisering, visuell styrning och takt. Modellerna och verktygen är inte fasta översättningar utan kan i de båda arenorna redigeras om och om igen. Om en modell översätts till handling och upprepas till den grad att den ses som självklar i verksamheten kan den institutionaliseras och bli en del av en organisations struktur.Totalt 23 intervjuer utfördes på Stockholmsregionen och sekundärdata insamlades. Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes med hjälp av en intervjuguide. Data strukturerades upp efter kontorsområde och hierarkiska nivåer för att sedan analyseras med hjälp av analysverktyget.Efter studiens genomförande ser vi att Scania och Skatteverkets Ludvikakontor var centrala aktörer i Stockholmsregionens organisationsfält inom den externa arenan. Även en extern konsult spelade en viktig roll i översättningsprocessen. Forskare spelade en mindre roll men media återkom däremot som en påverkande aktör vid de flesta nivåer inom regionen varpå vi valde att inkludera media som aktör i det framarbetade analysverktyget. I den interna arenan tog regionledningen initiativ att införa den nya idén och fungerade som en inkörsport för Lean vilket även den interna utvecklingsavdelningen, verksamhetsutvecklarna, gjorde. Kontorscheferna ses som knytpunkter vid översättning av idén mellan olika enheter. En central aktör var Sektionschef A vid sektionen där en pilotverksamhet av en modell av Lean testades. Vi kunde se aktörsgrupper på flera nivåer inom regionen som hade kontakter med varandra men även med aktörsgrupper inom andra organisationer. Vi drog slutsatsen att individers personliga kontakter är en avgörande faktor i översättningsprocessen. I Stockholmsregionen förekom Lean i ett flertal modeller men de flesta under etiketten Pulsen. Skillnader kunde ses mellan vad modellerna och verktygen syftade till. Det mest förekommande verktyget var visuell styrning där en tavla användes för att visualisera information. I vissa modeller användes verktyget för uppföljning, hos andra för planering och inom andra för utveckling. Vi kan således se att det är både modeller och verktyg som översätts mellan olika kontexter. I de fall Pulsen översatts till handling var inte Pulsen en färdig modell utan modellerna kom att redigeras om flera gånger. Kundfokus som är en central tanke inom Lean förekom i olika grad inom Pulsenmodellerna. Vi ser möjligheten att subtrahera, addera och omarbeta så centrala tankar som kundfokus och möjligheten att välja att översätta specifika verktyg som en förklaring till att översättning av idéer kan ske mellan helt skilda kontexter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times