Affordable Access

Orodje za testiranje implementacij standarda OpenCL

Authors
  • Tomažič, Blaž
Publication Date
Jul 10, 2015
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava implementacijo in uporabo testnega orodja za testiranje implementacij standarda OpenCL. Standard definira vmesnik API, izvajalno okolje in programski jezik OpenCL C, ki skupaj poenotijo programiranje vseh procesorjev, podprtih s strani implementacije. Implementacija tako obsežnega standarda je zahtevna in nagnjena k napakam, zato je zanjo potrebno primerno testno orodje. Testno orodje, napisano v sklopu diplomskega dela in sponzorstva skupnosti X.Org, predstavlja odprtokodno rešitev opisanega problema. Razvito orodje omogoča hitro pisanje testov in je enostavno razširljivo. Uvede izvajalca in tipe testov, ki glede na konfiguracijske nastavitve posameznega testa postavijo primerno izvajalno okolje OpenCL in v njem poženejo test. Testi, napisani za orodje, so minimalni in razdeljeni na konfiguracijsko strukturo za postavljanje izvajalnega okolja in testno funkcijo, ali testni program OpenCL C, za testiranje potrebne funkcionalnosti, navedene v standardu. Z dodajanjem novih tipov testov je mogoče orodje poljubno razširiti. Najbolj napreden del orodja omogoča implicitno pisanje testov za programski jezik OpenCL C, kjer se konfiguracijska struktura in test nahajata v izvorni datoteki OpenCL C. Združitev testnega orodja s testnim orodjem Piglit doda avtomatsko izvajanje skupin testov in grafični prikaz rezultatov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times