Affordable Access

Organizace tábora se sportovním zaměřením / Organization of a Camp Focused at Sport

Authors
  • Schmiedová, Petra
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je popis organizace a přípravy tábora se sportovním zaměřením a následně i popis realizace v době koronavirové pandemie. Pro praktickou část byly použity výzkumné šetření SWOT analýza, rozhovor a pozorování. / The topic of the bachelor's thesis is a description of the organization and preparation of a camp focused on sport and subsequently a description of the implementation during the coronavirus pandemic. In practical part of this work SWOT analysis, interview and observation were used. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times