Affordable Access

Organizace Mistrovství České republiky v endurosprintu / Organization of the Czech Endurosprint Championship

Authors
  • Sekanina, Vojtěch
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem této bakalářské práce je organizace Mistrovství České republiky v endurosprintu. Práce si klade za cíl popsat organizaci a přípravu, ale také propojení ekonomické stránky spojené s pořádáním sportovní akce. V rámci šetření byly využity výzkumné metody pozorování, rozhovor, SWOT analýza. / The topic of this bachelor thesis is the organization of the Czech Endurosprint championship. The work aims to describe the organization and preparation, but also the connection of the economic side associated with organizing a sporting event. The survey used research methods of observation, interview, SWOT analysis. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times