Affordable Access

Optimalizace výše mzdových nákladů v konkrétní firmě / Optimizing the Amount of Wage Cost of a Particular Company

Authors
  • Jakubec, Otakar
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 06/11/2014 / Tématem a hlavním cílem bakalářská práce je návrh na optimalizaci výše mzdových nákladů konkrétní firmy. Teoretická část je vypracována z dostupných zdrojů odborné literatury a z předmětné oblasti je vypracován koncept, který slouží jako základna pro vlastní analýzu výše mzdových nákladů. V praktické části práce je proveden popis hospodaření a mzdového systému konkrétního podniku a na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení na případnou optimalizaci stávajícího odměňování zaměstnanců. / The main topic and goal of this bachelor's thesis is to suggest an optimizing technique for the wages of a particular enterprise. The theoretical aspect draws upon available technical literature and the conceptual basis for analysis of wage costs comes from the subject in question. The practical part of the thesis describes management and the real earnings system in the particular enterprise. On the basis of ascertained data, the recommendation for potential costs optimization is drawn to current remuneration of employees. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times