Affordable Access

Optimalizace výrobního procesu / The Optimization of the Production Process

Authors
  • Němečková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 31/08/2009 / Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu. Jedná se o výrobu papíru na papírenských strojích, kontrétně zařazení magnetického odlučovače do procesu výroby. V úvodní části charakterizuji technologické procesy při výrobě papíru a částí papírenského stroje. Hlavní část bakalářské práce se zabývá optimalizací výroby papíru při zařazení magnetického odlučovače. Závěr práce zahrnuje vyhodnocení dané problematiky. / My bachelor thesis targets the optimalization of the industrilal process. It deals with the paper production on paper machines, concretely with putting the magnetic separator into the process of manufacture. In the preamble I characterise the paper production technological processes and the parts of paper machine. Main part of my bachelor thesis is concerned with the optimalization of paper production with the magnetic separator being put into operation. The evaluation of given problems is comprised in the conclusion of my thesis. / Neuvedeno / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times