Affordable Access

Optimizable Hydroponic Plant Incubator : Building a hydroponic plant incubator with a highly optimizable environment

Authors
  • Ling, Jonathan
  • Lindstrand, Gustav
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This report investigates how to build a compact, optimizable and at the same time user friendly hydroponic systemfor growing plants as efficiently as possible. Hydroponics grows plants using water with dissolved nutrients instead of soil, allowing faster and more efficient growth.The focus has been on the implementation and the usability of such a system, centering around monitoring and to some degree controlling important parameters for growth such as humidity, air temperature, nutrition concentration and light intensity, colour and exposure time. The plant is enclosed in a confined space with artificial lighting which allows thorough control of the light environment. In order to achieve the desired level of control over the growth parameters, several sensors along with a microcontroller were used. A touch screen with a custom built graphical user interface was also connected to allow the user to control and monitor important aspects of growth conditions. The conclusion drawn from this project is that there is ahigh order of optimizability within the boundaries of this project. The measured factors are easily read on an intuitive, easily navigated touch screen for direct feedback. Regarding the lights’ effect on plant growth, the conclusionis drawn that plants grow well with many types of lights, but more time is needed to thoroughly investigate different light exposure times, colour and intensity. / I denna rapport undersöks hur man kan bygga ett kompakt, optimerat och samtidigt användarvänligt hydroponiskt system för att odla växter så effektivt som möjligt. Hydroponiska system får plantor att växa genom att användavatten med näring istället för jord, vilket tillåter snabbare och mer effektiv tillväxt. Fokuset i denna rapport har varit på implementeringen och användbarheten av ett sådant system, med tyngpunkt på övervakning och till viss grad styrning av viktiga faktorer i en plantas tillväxt såsom luftfuktighet, temperatur, näringskoncentration och ljusintensitet, färg och exponeringstid. Växten är innesluten i ett begränsat utrymme med artificiellt ljus, vilket tillåter genomgående kontroll av ljusmiljön. För att uppnå önskad kontroll av tillväxtparametrarna, användes ett flertal sensorer tillsammans med en mikrokontroller. Till detta kopplades en pekskärm med ett egen tillverkat användargränssnitt, som tillåter användaren att kontrollera och övervaka viktiga aspekter i tillväxten. Slutsatsen från detta projekt är att det finns en hög grad av optimerbarhet inom denna konstruktion. De uppmätta parametrarna kan enkelt avläsa ljusexponering, ljusintesitet och färg.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times