Affordable Access

Optimalna oksidativna zaščita belih vin

Authors
  • Škufca, Katarina
Publication Date
Sep 16, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Žveplov dioksid ima pomembno vlogo pri pridelavi vin, saj deluje protimikrobno, antioksidativno, stabilizira barvo in varuje sortno aromo. V današnjih časih se posveča velika pozornost količini dodanega SO2, saj imajo prevelike koncentracije negativne učinke na same senzorične lastnosti vina kot tudi na zdravje potrošnikov. V diplomski nalogi smo proučevali vsebnosti žveplovega dioksida v belih vinih pridelovalcev vin iz vinorodne dežele Podravje. Vina so bila pridelana v Oplotnici in Rogaški Slatini. Namen naloge je bil ugotoviti količino žveplovega dioksida v vseh treh oblikah (prosti, vezani in skupni) ter ovrednotiti rezultate. Izvedeni sta bili dve metodi za določanje SO2 v vinu: jodometrična titracija – metoda po Ripperju in destilacijska metoda po Rebeleinu. Opravljena je bila tudi analiza FTIR za določitev določenih parametrov (sladkorji, kisline, alkohol, ekstrakt…). Na podlagi dobljenih rezultatov smo pričakovali precej veliko variabilnost med vzorci, kar se je tudi izkazalo. Glede na koncentracijo molekularnega SO2 so bili vzorci v večini primerov dobro zaščiteni. Razmerje med prostim in skupnim žveplovim dioksidom pa je v večini primerov pokazalo, da zaščita ni bila najbolj ustrezna. Metodi sta bili primerljivi med seboj z manjšimi odstopanji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times