Affordable Access

Optimalizace procesu výroby / Production Process Optimization

Authors
  • križaník, tomáš
Publication Date
Sep 03, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu úchopného prvku, který umožní manipulaci celého sloupce keramických komínových vložek. Úvodní kapitoly diplomové práce jsou zaměřeny na optimalizaci výrobních procesů a automatizaci. V dalších částech jsou představeny průmyslové roboty a manipulátory, základní charakteristiky pracovních hlavic a jsou zde také popsány pohony používané ve strojírenských aplikacích. Nechybí ani analýza vybraného výrobního procesu, na kterou navazuje návrh optimalizačních řešení. V samotném závěru diplomové práce je technické a ekonomické zhodnocení optimalizační varianty. / The main goal of this diploma thesis is to design a gripping element that allows manipulation of the entire column of ceramic chimney liners. The first chapters of the diploma thesis are focused on optimization of production processes and automation. In the next sections there is a description of industrial robots and manipulators, characteristics of the end effectors and drives used in engineering applications. Part of the diploma thesis is the analysis of a selected production process, followed by design of optimization solutions. At the end of the diploma thesis, the technical and economic evaluation of the optimization variant is presented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times