Affordable Access

Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost, jaarrapportage 2015

Authors
  • de Groot, A.V.
  • van Regteren, M.
  • van der Weide, B.E.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In 2015 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring naar de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 permanente kwadraten (pq’s) met SEBs (Sedimentatie-Erosiebalk). De observaties over 2015 passen grotendeels binnen de tot nu toe gemeten trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op Ameland en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times