Affordable Access

Provoz a údržba historických kluzáků / The Operation and Maintenance of Historical Gliders

Authors
  • kudrna, jan milan
Publication Date
Sep 13, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich údržby a provozu a rovněž popisuje současné využití těchto strojů v závislosti na jejich koncepci. Zvláštní pozornost je věnována kluzáku L-21 Spartak, který má mezi našimi kluzáky jedinečnou a zcela ojedinělou konstrukci. Cílem práce je seznámit letecké nadšence a piloty s možnostmi, které naše starší kluzáky nabízejí, ale i s těžkostmi, které je provázejí. / Bachelor's thesis is focused on the most famous czechoslovak gliders with wooden structures built between The Second World War and the 1970s. This thesis compares these gliders in terms of their maintenance and operation. It also describes their present use according to their conception. Special attention is paid to glider L-21 Spartak which has among czechoslovak gliders a very unique structure. Tha aim is to familiarize the aviation enthusiasts and pilots with opportunities and difficulties related to operation of our historic gliders.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times