Affordable Access

Opazovanje sprememb zelenih in pozidanih površin v mestih z analizo časovnih vrst satelitskih posnetkov

Authors
  • Bojadjievski, Gjoko
Publication Date
Sep 22, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vegetacijski pokrov v urbanih območjih se hitro spreminja, zaradi upadanja deleža zelenih površin so mesta manj primerna za življenje. Rast prebivalstva in urbanizacija prispevata k povečanemu onesnaženju zraka in globalnemu segrevanju. V nalogi bomo opazovali razmerje med zelenimi in pozidanimi površinami v Skopju, mestu, ki je doživelo veliko urbanizacijo in migracije, ter je v zadnjih letih eno najbolj onesnaženih mest na svetu. Cilj naloge je na osnovi podatkov Landsat izračunati, analizirati in prikazati spremembe v vegetaciji in pozidanosti mesta v obdobju od leta 1993 do leta 2021 na osnovi NDVI (normirani diferencialni vegetacijski indeks) in NDBI (normirani diferencialni indeks pozidanih površin). Del metodologije je določitev meje pozidanih in zelenih površin za podrobnejšo analizo. Analizirane so posamezne občine, ki so doživele največji razmah prebivalstva in pozidanosti. Vegetacijski indeks NDVI ima pri razvrščanju v razrede boljše rezultate. Rezultati so prikazani s tabelami in grafikoni ter grafično na kartah. Ugotovili smo spremembe zelenih v pozidanih območjih, kar je bilo na začetku pričakovano.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times