Affordable Access

Oogst in het Nederlandse bos : Analyse van niet-geoogste plots uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie

Authors
  • Clerkx, A.P.P.M.
  • Schelhaas, M.
  • Zwart, J.
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Vanuit de overheid zijn al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw acties genomen om de oogst in hetNederlandse bos te promoten, maar het niveau van de oogst is al enkele decennia min of meerconstant. Uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie is gebleken dat op ruim 40% van de punten nietis geoogst sinds de inventarisatie van het Meetnet Functievervulling. De eigenaren van deze puntenzijn gevraagd naar de redenen waarom daar niet is geoogst en wanneer zij wel over zullen gaan opoogst. Met deze gegevens is een schatting gemaakt van de hoeveelheid hout die mogelijk meer zalkunnen worden geoogst

Report this publication

Statistics

Seen <100 times