Affordable Access

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur.

Authors
  • van Ek, R.
  • Witte, J.M.P.
  • Mol-Dijkstra, J.P.
  • de Vries, W.
  • Wamelink, G.W.W.
  • Hunink, J.
  • Bonten, L.T.C.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt om de gevolgen van maatregelen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur op landelijke schaal in te kunnen schatten. Na de deltabeslissingen zal de uitvoering opgepakt moeten gaan worden. Veel van de effecten van de maatregelen zullen zich voor de terrestrische natuur juist uiten op regionale en vooral lokale schaal. Vanuit STOWA was er daarom de behoefte om in te zoomen op de effectvoorspelling op die beide schaalniveaus.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times