Affordable Access

Ontwikkeling klimaatlat veehouderij

Authors
  • Mollenhorst, H.
  • de Ridder, A.
  • Groenestein, C.N.
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevat een Klimaatlat waarin gecertificeerde maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn opgenomen. Het was gewenst om deze uit te breiden met maatregelen waarmee de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw gestimuleerd kan worden. Na eerder uitgevoerd literatuuronderzoek waren er nog onduidelijkheden over relaties tussen methaan-, lachgas- en ammoniakemissies tijdens diverse processen of opslagomstandigheden. In zes deelprojecten zijn deze relaties onderzocht. Op basis van de resultaten zijn enkele maatregelen opgenomen in de Klimaatlat. De nu opgenomen maatregelen beperken zich tot drijfmestsystemen, waarbij snelle verwijdering van mest uit het dierverblijf gekoppeld wordt aan emissiearme opslag of mestverwerking.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times