Affordable Access

Ontwatering van laaggelegen polders met sterke kwel door diepe putten in directe verbinding met open water

Authors
  • Ernst, L.F.
Publication Date
Jan 01, 1958
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In het Zuid-Hollands-Utrechtse veengebied, waar in sommige droogmakerijen een zeer sterke kwel variërend van enkele millimeters per dag tot 10 en zelfs 20 mm/dag gevonden wordt, kan men drie oorzaken voor deze sterke kwel aanwijzen: het grote verschil in polderpeil met het omliggende gebied, de hoge kD-waarde en de lage vertikale weerstanden

Report this publication

Statistics

Seen <100 times