Affordable Access

Ontološka varnost Republike Turčije po poskusu državnega udara l. 2016

Authors
  • Ferme, Gašper
Publication Date
Sep 09, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu zagovarjamo pomen ontološke teorije varnosti kot enakovrednega in dopolnjujočega koncepta klasičnim teorijam varnosti v mednarodnih odnosih. Temeljni doprinos ontološke teorije varnosti je prepričanje, da si države poleg fizične (varnost kot preživetje) skušajo zagotoviti tudi ontološko varnost (varnost biti) – varnost jaza in prepričanj o samemu sebi. Relevantnost, doprinos in intelektualna vrednost diplomskega dela je izkazana na dveh ravneh: (i) v teoretsko-konceptualnem okvirju v poskusu vzpostavitve ontološke teorije varnosti v razmerju do ostalih teorij v mednarodnih odnosih in, nadalje, z eklektičnim razumevanjem ontološke varnosti in teorije sekuritizacije kopenhagenske šole in (ii) v empiričnem delu z analizo izbranih govornih dejanj turškega predsednika Tayypa Erdogana – govorov, ki jih je imel po poskusu državnega udara l. 2016. Pokazali smo, kako Turčija po neuspelem poskusu državnega udara vzpostavlja ontološko varnost. Vir ontološke varnosti so tudi sekuritizirane identitete odnosov Turčije s pomembnim Drugim.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times