Affordable Access

Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij : overzicht huidige en toekomstige technieken om waterkringloopsluiting mogelijk te maken

Authors
  • van Os, E.A.
  • Feenstra, L.
  • van Ruijven, J.
  • Stijger, C.C.M.M.
  • Koeman-Stein, N.
  • Appelman, W.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Waterkringloopsluiting in de tulpenbroeierij is gewenst. Voor de tulpenbroeiers is van belang of zij op adequate wijze kunnen ontsmetten en welke apparatuur beschikbaar is om GBM te verwijderen. Veel verschillende soorten apparatuur is op de bedrijven aanwezig. Met goede voorfi ltratie is puntontsmetting goed mogelijk met UV en ozon en systeemontsmetting (nawerking in leidingen) met waterstofperoxide, perazuur of zuiverchloorunit. Fenolen dienen uit drainwater verwijderd te worden met oxidatietechnieken (ozon, UV). Zuiveren van lozingswater, vóór dat het in de spoelsloot komt zal verplicht worden. Nieuwe, gecertificeerde apparatuur zal hiervoor moeten worden aangeschaft. Hergebruik van lozingswater, na voorfi ltratie en ontsmetting, is ook mogelijk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times