Affordable Access

Onderzoek naar oorzaak van bloemschade bij potanthurium: Praktijkinventarisatie op bedrijven met bloemschade

Authors
  • van der Linden, A.
  • van Holstein, R.
  • Garcia Victoria, N.
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Referaat Anthurium in pot geteeld vertoont geregeld ernstige symptomen aan bloemen met groene vlekken en strepen aan witte, maar soms ook aan rode bloemen. Planten met deze symptomen werden in de praktijk verzameld en de beelden werden op foto’s vastgelegd. In het laboratorium werden planten ontleed om te pogen de oorzaak van de symptomen vast te stellen. Het vermoeden bestond dat de symptomen zouden kunnen worden veroorzaakt door weekhuidmijten. In de bemonsterde planten konden echter geen weekhuidmijten worden gevonden. Op grond van de waarnemingen kan niet worden aangetoond dat weekhuidmijten de oorzaak zijn van de schadebeelden, maar het kan ook niet worden uitgesloten. Om de oorzaak van de schade te achterhalen is nader onderzoek nodig, waarbij andere mogelijkheden dan schadelijke organismen ook moeten worden onderzocht. Abstract Anthurium grown in pots regularly show serious damage on white flowers with green blots and stripes, but sometimes damage occurs also on red flowers. Plants with these symptoms were collected in commercial greenhouses and the symptoms were photographed. The plants were dissected in the laboratory in order to find the cause of the symptoms. Mites of the family Tarsonemidae were one the suspected causes of these symptoms, but in none of the plants mites were detected. As a result of these observations we are not able to conclude that tarsonemid mites are the cause of the symptoms, but we are also not able to exclude this possibility. In order to further investigate into the cause of the symptoms, other possibilities than noxious organisms should be investigated also.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times