Affordable Access

Okoljska ocena in razporeditev makrofitov v ribnikih na posestvu Brdo pri Kranju

Authors
  • Bajc Tomšič, Monika
Publication Date
Nov 17, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu smo preučevali prisotnost, pogostost in razporeditev makrofitov na enajstih ribnikih na posestvu Brdo pri Kranju. Izmerili smo tudi izbrane fizikalne in kemijske parametre vode, vsebnost nitratov in fosfatov, površino ribnikov, njihovo maksimalno globino in Secchijevo globino, ocenili smo strukturo ribnikov, njihovo obrežje in zaledje. Vsi ti okoljski dejavniki namreč neposredno in posredno vplivajo na uspevanje makrofitov. Na vsakem ribniku smo si izbrali tri transekte ter v posameznih transektih v različnih globinskih conah zabeležili prisotnost, pogostost in razporeditev makrofitov. V ribnikih smo popisali 43 različnih taksonov makrofitov iz 35 rodov. Od tega je 32 emerznih, trije so natantni in osem je submerznih taksonov. Ugotovili smo, da se prisotnost, pogostost in razporeditev makrofitov razlikuje v posameznih ribnikih in da na uspevanje makrofitov vplivajo različni fizikalni in kemijski dejavniki.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times