Affordable Access

ODNOSI MED POLITIKO IN UPRAVO V LOKALNI SAMOUPRAVI

Authors
  • KOLEDNIK, NADA
Publication Date
Jul 10, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrska naloga obravnava in analizira odnose med županom kot najvišjim političnim funkcionarjem in direktorjem občinske uprave kot najvišjim javnim uslužbencem. V prvem delu sta predstavljeni zgodovina lokalne samouprave v Sloveniji in Ustava Republike Slovenije, ki je najvišji splošni pravni akt in lokalni samoupravi posveča svoje poglavje. Načela, ki vodijo lokalno samoupravo in so pomembna za uspešno delovanje in razvoj lokalne samouprave, so načelo avtonomije, načelo subsidiarnosti in načelo regionalizacije. Slovenske občine se vedno bolj vključujejo v skupne občinske uprave za opravljanje posameznih nalog, saj so občinske uprave v manjših občinah kadrovsko nedohranjene. Prav tako se občine vključujejo v združenja občin, saj lahko na ta način bolje zagotavljajo svoj skupni interes na področju lokalne samouprave. Občine med seboj sodelujejo tudi na podlagi sporazumov o pobratenju, ki ima pozitivne učinke na lokalno samoupravo in lokalno okolje, saj gre za stik z mednarodnimi partnerji, izmenjavo izkušenj in pridobitev različnih novih znanj. V nadaljevanju naloge so predstavljene ravni lokalne samouprave v sosednjih državah Republiki Hrvaški in Republiki Avstriji. V drugem, raziskovalnem delu naloge je prikazana primerjava lokalnih skupnosti v dveh izbranih evropskih državah. Na podlagi intervjujev je bila izvedena primerjava odnosov med oblastjo v lokalni samoupravi in politiko. V intervjujih so sodelovali župani in direktorji občinskih uprav manjših slovenskih, hrvaških in avstrijskih občin. V nalogi so predstavljena tudi mnenja županov in direktorjev občinskih uprav o njihovih odnosih v občinah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times