Affordable Access

Odnos potrošnikov do interakcije s klepetalnimi roboti na njihovi odločitveni poti

Authors
  • Križaj, Tina
Publication Date
Jul 03, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Podjetja že sledijo globalnim trendom in se želijo z uporabo klepetalnih robotov še bolj približati potrošniku – vseeno pa področje, kljub večjem zanimanju, ni dovolj raziskano, kar lahko vodi v razvijanje neučinkovitih klepetalnih robotov. Ravno zaradi tega razloga sem se v diplomskem delu odločila raziskati, kakšen odnos imajo uporabniki do interakcije s klepetalnimi roboti v različnih fazah nakupnega odločanja. Zanimalo me je, katere so tiste lastnosti, ki jih v interakciji s klepetalnimi roboti pri uporabi najbolj pritegnejo oziroma od uporabe najbolj odbijejo. Uporabo in odnos uporabnikov do klepetalnih robotov sem preučila znotraj posamičnih faz modela odločitvene poti potrošnika, ki ponuja vpogled v nakupno pot sodobnega potrošnika. Empirični del diplomske naloge, ki temelji na kvalitativni raziskovalni metodi fokusnih skupin, je pokazal, da uporabniki menijo, da so funkcije klepetalnih robotov še nekoliko pomanjkljive in je prisotnega veliko prostora za izboljšave, vseeno pa zaznavajo nekatere prednosti. Poleg tega je raziskava pokazala, da je uporaba klepetalnih robotov reducirana predvsem na iskanje informacij o izdelkih in storitvah v fazi obravnave in v fazi vrednotenja, uporabniki pa jih manj uporabljajo v fazi nakupa in v ponakupnih procesih. Raziskava kaže tudi na razlike v odnosu uporabnikov do klepetalnih robotov v posamičnih fazah odločitvene poti potrošnika, kar kaže na pomembnost natančnega preučevanja odnosa do klepetalnih robotov tudi z ozirom na fazo sprejemanja odločitev, v kateri se potrošnik nahaja, kar v dosedanjih raziskavah še ni bilo naslovljeno.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times