Affordable Access

Odnos družbe do očetovskih enostarševskih družin

Authors
  • Močnik, Patricija
Publication Date
Sep 18, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Število enostarševskih družin vse pogosteje narašča tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Diplomsko dela zajema enostarševske družine, kateri ključni poudarek je na očetovskih enostarševskih družinah, ki v tej skupini zavzemajo predvsem manjšinski položaj. Kljub temu, da se število enostarševskih družin znatno povečuje se o tovrstnih družinskih oblikah še vedno premalo govori. Enostarševske družine še vedno predstavlja pereč problem, ki se tiče socialne izključenosti in šibke ekonomske zmogljivosti, prav tako, se očetje enostarševskih družin soočajo s slabšo razvito socialno mrežo. Kljub vse večji sprejetosti tovrstnih oblik družine se očetovske enostarševske družine še vedno spopadajo s stigmatizacijo družbe in različnimi stereotipi. V prvem delu diplomske naloge se osredotočim na opredelitev enostarševskih družin in njeno delitev nato sledi kakšen je delež očetovskih enostarševskih družin v Sloveniji in kakšni so statistični podatki. V nadaljevanju sledi socialnoekonomski položaj očetovskih enostarševskih družin, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja enostarševskih družin kakšen je položaj očetovskih enostarševskih družin v družbi in s katerimi stereotipi se očetje tovrstnih oblik družin srečujejo. Kakšna je javna pomoč in podpora očetom v enostarševski družini. V drugem delu diplomske naloge je predstavljeno novo očetovstvo in aktivno očetovstvo, ki je vse bolj priljubljeno, saj so očetje čedalje bolj vključeni v aktivno vzgojo svojih otrok, ki vključuje nego otroka in njegovo skrb pa tudi delo, ki ga opravljajo doma, kakšna je vloga očeta v enostarševski družini in kakšen delež odgovornosti predstavljajo otroci v očetovski enostarševski družini. V empiričnem delu so s kvalitativno raziskavo prikazane izkušnje očetov enostarševskih družin in s kakšnimi izzivi se soočajo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times