Affordable Access

ODENSE Illuminating Storage : Matching user needs with smart textiles todevelop a multi-functional furniture concept / Odense lysande förvaring : Utveckling av ett multifunktionellt möbelkoncept sommatchar användarbehov med smarta textilier

Authors
  • Lindgren, Pierre
  • Thagaard Hansen, Jacob
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This report presents the master thesis project carried out by Pierre Lindgren & Jacob Thagaard Hansen at KTH Royal Institute of technology for IKEA of Sweden. The project aimed to explore the capabilities of so-called smart textiles, as well as to establish clear user needs which these can meet. Based on this, a design proposal for a furniture concept was developed, with the main purpose of offering the client IKEA clearer paths for further research and development on the chosen materials. The final design proposal, which was named ODENSE, was developed based on the needs of users who want to be more active in their homes. The design proposal meets their need to have easy access to their training equipment, by way of a multi-functional storage. The storage solution offers additional functionality in the form of light, thus occupying the same space and providing the same functions as a floor lamp and a small storage shelf. The design proposal potentially offers additional environmental benefits with regard to energy consumption and CO2 emission as it merges two products and functions. As the furniture concept combines the functions light and storage, it also has the opportunity to meet more needs than what it was initially developed for. Thus, Odense has great potential to be further developed to meet the needs of even more users. The project group found great benefit in the concurrent background research on smart textiles, as it enriched the user study significantly and opened up the minds of both the interviewees and the project group members to the future development opportunities. / I denna rapport presenteras examensarbetet som utförts av Pierre Lindgren & Jacob Thagaard Hansen på Kungliga Tekniska Högskolan för Ikea of Sweden. Projektet gick ut på att utforska de möjligheter som så kallade smarta textilier erbjuder, samt att etablera tydliga användarbehov som dessa kan uppfylla. Utifrån detta kunde ett designförslag för ett möbelkoncept tas fram, med huvudändamålet att erbjuda uppdragsgivaren Ikea tydligare spår för vidare utveckling och efterforskning om materialen som valts. Det slutgiltiga designförslaget, som döptes Odense, togs fram utifrån behoven hos användare som önskar vara mer aktiva i sina hem. Designförslaget möter deras behov av att ha enkel tillgång till deras träningsutrustning, detta via multifunktionell förvaring. Förvaringslösningen erbjuder ytterligare funktionalitet i form av ljus. Designförslaget erbjuder potentiellt även ytterligare miljörelaterade förbättringar med avseende på energiförbrukning och CO2-utsläpp, eftersom det slår samman två produkter och funktioner. Då möbelkonceptet kombinerar funktionerna ljus och förvaring har det även möjlighet att möta fler behov än vad konceptet initialt togs fram för. Således har Odense stor potential att vidareutvecklas för att möta ännu fler användares behov. Projektgruppen fann stor nytta i den breda efterforskningen om smarta textilier, då den berikade användarstudien betydligt och öppnade upp både de intervjuades och projektgrupp-medlemmarnas sinnen till de framtida utvecklingsmöjligheterna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times