Affordable Access

Ocenění společnosti zabývající se importem a exportem potravin / Valuation of a Company Specialized in Import and Export of Groceries

Authors
  • Ryžovský, Matěj
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku M.K. INVEST Group s.r.o. vybranými metodami ocenění. Práce je rozdělena do šesti kapitol, ovšem první kapitola je úvodní a poslední kapitola obsahuje závěr. Ve druhé kapitole je obsažena teorie oceňování podniku, která zahrnuje základní pojmy oceňování, důvody ocenění, kategorie hodnoty podniku a postupy při stanovení hodnoty podniku. Třetí kapitola se zabývá metodami ocenění podniku a citlivostní analýzou. Čtvrtá kapitola obsahuje krátkou charakteristiku podniku, strategickou analýzu a finanční analýzu. Pátá kapitola je již zaměřena na stanovení hodnoty podniku M.K. INVEST Group s.r.o. metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a je zde stanovena také účetní hodnota podniku. / The objective of the thesis is valuation of company M.K. INVEST Group s.r.o. by selected methods of valuation. The thesis is divided into six chapters, although the first chapter is introductory, and the last chapter contains conclusion. Theoretical methods for valuation of a company are included in the second chapter, which also incorporates basic terms of valuation, reasons for valuation, categories of company value and process of company valuation. A description of methods of company valuation and sensitivity analysis is contained in the third chapter. The fourth chapter contains a short description of the chosen company, but the main focus of the chapter is dedicated into strategic and financial analysis. The fifth chapter is focused on valuation of company M.K. INVEST Group s.r.o. mainly by discounted cash flow method (DCF) and by economic value added method (EVA), although at the end of the chapter book value of the company is also determined. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times