Affordable Access

Ocena sodelovanja bolnikov s presajeno ledvico pri predpisu diet za zmanjševanje serumskega holesterola

Authors
  • Kovačič, Ajda
Publication Date
Sep 03, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrskega dela je oceniti sodelovanje bolnikov s presajeno ledvico pri predpisu načina prehranjevanja, ki bi prispevalo k znižanju vrednosti serumskega holesterola. V raziskavi je sodelovalo 12 odraslih bolnikov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem in so bili naključno razdeljeni v skupino, ki je sledila nerafinirani rastlinski dieti (intervencijska skupina, n=7) ali mediteranski dieti (kontrolna skupina, n=5). Magistrsko delo je opravljeno v sklopu raziskave: Prehranska intervencija za obvladovanje nenormalnosti serumskih lipidov pri bolnikih po presaditvi ledvice, v Centru za transplantacijo, Kliničnega oddelka za nefrologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana. Z metodami prehranskega dnevnika za pretekle 3 dni, laboratorijskimi preiskavami in merjenjem telesne sestave z bioimpendančno analizo smo pridobili podatke o njihovem prehranjevanju, v skladu s predpisanim prehranskim načrtom. Ugotovili smo, da bolniki uspejo predpisanim dietam dobro slediti. Obe skupini sta zaužili več kot 80 % obrokov po predpisanem dietnem načrtu (skladnost intervencijske skupine je bila 87,6 %, skladnost kontrolne skupine je bila 96,0 %). Razlika v skladnosti med skupinama ni statistično značilna, kar smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce (p=0,12). Po pretečenih 6. tednih med skupinama ni bilo signifikantnih razlik v povprečnem številu obrokov, ki so jih zaužili v skladu s prehranskim načrtom. V intervencijski skupini je bilo povprečno dnevno število obrokov skladnih s predpisanim prehranskim načrtom 4,38 od celote 5. Pri kontrolni skupini je ta vrednost bila nekoliko višja, in sicer kar 4,80, p-vrednost za razliko med skupinama je znašala 0,123. Sklenemo lahko, da je sodelovanje bolnikov pri obeh predpisanih dietnih načrtih zadovoljivo in se med dieto z nerafinirano rastlinsko hrano in mediteransko dieto ne razlikuje pomembno.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times